Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania

 

W ramach usługi wykonujemy:
fizyczną i technologiczną inwentaryzację dająca w wyniku zestawienie zawierające zbiór parametrów opisujących każdy element infrastruktury IT.