TINTRI

Tintri_logo-1920x700

  Tintrijedyny dostawca rozwiązań do wirtualizacji storage dla VMware.

  Misja Tintri: wszystkie elementy Data Center powinny zostać zwirtualizowane.

  Tintri dynamicznie rozwija założenia zastosowania wirtualizacji poprzez innowacyjne podejście do tradycyjnych rozwiązań storage.
  Dzięki nowoczesnym technologiom, jako jedyna firma na świecie oferuje storage idealnie dopasowany do środowisk VMware, zapewniając niespotykaną wydajność, łatwość zarządzania, prostotę instalacji i niewielkie koszty wdrożenia.

  Technologia Tintri została zaprojektowana i opatentowana przez doktora Kierana Hart’ego, który był także głównym inżynierem i pomysłodawcą rozwiązania VMware w latach 1999-2006.

  Macierz Tintri oferuje o wiele większe korzyści niż systemy storage starszych generacji:

  • System plików współpracujący z VMware
  • Wysoka wydajność
  • Niski koszt
  • Łatwość użytkowania

  KLUCZOWE CECHY:

  Ograniczenia wynikające ze złożoności, wydajności i kosztów tradycyjnych rozwiązań magazynowania danych są barierą dla szerszego zastosowania wirtualizacji.
  Zaprojektowany od podstaw wyłącznie dla maszyn wirtualnych Tintri VMstore™ pokonuje te ograniczenia, które dotychczas uniemożliwiały skuteczną i efektywną wirtualizację infrastruktury IT na większą skalę.

  Tintri bardzo mocno skupiło się na maszynach wirtualnych, dzięki czemu na każdym etapie procesu projektowania, decyzje były podejmowane pod kątem wirtualizacji.
  Szkielet wewnętrznego systemy plików został zbudowany pod tym kątem, co wyraźnie widać w interfejsie do zarządzania.
  Wiele funkcjonalności znacznie zyskuje dzięki takiemu podejściu.

    

  BUDOWANIE VMSTORE PRZEZ TINTRI

  Wirtualizacja zawdzięcza swój sukces przekształceniu centrów danych w ośrodki wydajnych maszyn wirtualnych. Aplikacja w infrastrukturze wirtualnej jest po raz pierwszy prawdziwym obiektem logicznym. Wirtualna aplikacja może być kopiowana, rekonfigurowana, przenoszona, poddana analizie oraz zarządzana w sposób, który nie jest dostępny dla urządzeń fizycznych.
  Wirtualizacja nie tylko zapewnia konsolidację serwerów, ale również upraszcza zarządzanie centrami danych, ich wdrażanie i utrzymanie.
  Niestety, pamięci masowe dla maszyn wirtualnych (VM) stają się coraz węższym gardłem tego rozwiązania. Wirtualne maszyny mogą być umieszczane w ogólnej puli zasobów współdzielonych, a wykorzystanie procesora i pamięci może być z łatwością modyfikowane i monitorowane. Problemem są tradycyjne pamięci masowe, które zaprojektowane przed pojawieniem się wirtualizacji, muszą być konfigurowane i dobierane osobno.
  Ta niezgodność przenosi aplikacje z powrotem do świata urządzeń fizycznych.
  Tintri pozwala przezwyciężyć te ograniczenia.
  Zbudowane specjalnie dla maszyn wirtualnych Tintri VMstore™, koncentruje się na problemach pamięci masowych dla maszyn wirtualnych.
  Zapewnia ono zarządzanie na tym samym poziomie abstrakcji, co inne elementy struktury wirtualnej.

  Tintri1

  Urządzenia Tintri zawierają najnowsze rozwiązania technologii pamięci masowych, którymi są dyski flash, architekturę systemu plików i przyjazny interfejs użytkownika, aby uczynić magazyn na dane wirtualnych aplikacji jak najprostszym i jak najbardziej efektywnym.

    

  LUN ≠ VM

  Proces przystosowywania się do obsługi wirtualizacji spowodował szybszą adaptację pamięci współdzielonej – tak SAN (Fibre Channel lub iSCSI) jak i NAS (NFS). Mimo to, tradycyjne produkty do sieciowego magazynowania danych stwarzają pewne problemy dla wirtualizacji: operują one takimi obiektami jak LUN, wolumen czy warstwa (TIER), które nie mają żadnego znaczenia dla maszyn wirtualnych.
  Tradycyjne pamięci masowe nigdy nie będą tworzyć kopii migawkowych, monitorować i ustawiać polityk czy replikować danych na tym samym poziomie szczegółowości, co maszyny wirtualne.

  Tintri2

  Taka niepotrzebna komplikacja powoduje wzrost złożoności rozwiązania i dodatkowe koszty. Każda nowa maszyna wirtualna musi zostać przydzielona do konkretnego LUN’a lub wolumenu. W momencie, kiedy wymagania wydajności wejścia/wyjścia i zachowania VM nie są do końca określone, odbywa się to długą i kosztowną metodą „prób i błędów”.
  Administratorzy pamięci masowych i administratorzy maszyn wirtualnych muszą ze sobą ściśle współpracować, aby mieć pewność, że każda aplikacja otrzyma nie tylko przestrzeń dyskową, której potrzebuje, ale również odpowiednią wydajność wejścia/wyjścia w stosunku do przewidywanego obciążenia.

  Bardzo często wiele maszyn wirtualnych korzysta z tego samego wolumenu lub LUN’a w celu redukcji złożoności mapowania i straty dodatkowej przestrzeni dyskowej, niestety stwarza to problemy z wydajnością na poziomie wejścia/wyjścia.
  Podejście do wydajności skupione na macierzach dyskowych powoduje, że administrator musi ustalić, na którą maszynę wirtualną wydajność macierzy ma wpływ, a która to maszyna obciążenie macierzy generuje.
  Nawet technologie takie jak auto-tiering, które powinny redukować ilość pracy związanej z zarządzaniem macierzami dyskowymi działają na niewłaściwym poziomie abstrakcji
  Bez możliwości monitorowania na poziomie VM lub wirtualnego dysku, zaawansowane technologie macierzowe bardziej komplikują system niż go upraszczają.
  Zamiast prostego modelu maszyn wirtualnych, tradycyjne macierze dyskowe oferują nadmierną ilość opcji i interfejsów.

    

  PAMIĘCI MASOWE PRZYSTOSOWANE DLA VM

  Tintri VMstore™ jest od początku do końca zaprojektowana dla maszyn wirtualnych, przez ekspertów od wirtualizacji i magazynowania danych.
  Wykorzystuje ona najnowsze technologie dostępne na rynku takie jak: pamięci flash, procesory wielordzeniowe, oraz de-duplikację in-l ine ( „w locie”) i kompresję.
  Tintri VMstore™ jest zarządzana na poziomie maszyny wirtualnej i wirtualnego dysku, a nie poprzez LUN’y i wolumeny.
  System plików Tintri został zbudowany od podstaw tak, aby sprostał wymaganiom środowiska wirtualnego, oraz aby zapewniał wszystkie funkcje istotne dla maszyn wirtualnych.
  Wykorzystanie innowacyjnych technologii dysków flash zapewnia wydajność pozwalającą łatwo i tanio przenieść do środowiska wirtualnego nawet bardzo wymagające aplikacje.
  Takie innowacyjne podejście przesuwa zarządzania pamięciami masowymi, jako odrębnym składnikiem, na zarządzanie maszynami wirtualnymi, jako całością.
  Niweluje to wszelkie przeszkody związane z wydajnością, zarządzaniem i kosztami, które obecnie uniemożliwiają wirtualizację większości infrastruktury komputerowej.

  Interfejs do zarządzania

  Kluczowe funkcje Tintri dla środowisk wirtualnych najbardziej widoczne są w interfejsie zarządzania, który przedstawia maszyny wirtualne, jako podstawową jednostkę zarządzania, zamiast LUN’a, wolumenu czy plików.
  Każdy obiekt w interfejsie jest przedstawiany, jako rodzimy obiekt VM. Interfejs jest na tyle prosty, że pozwala administratorom VM zarządzać pamięciami masowymi bezpośrednio, ale też na tyle zaawansowany, że administratorzy pamięci masowych mogą wykorzystać swoje doświadczenie w zarządzaniu dużą liczbą maszyn wirtualnych.

  Tintri3

  Statystyki wydajnościowe każdej maszyny wirtualnej na Tintri VMstore™ zbierane są pojedynczo, a następnie udostępniane w interfejsie.
  Zmiany poziomu wykorzystania lub wydajności mogą być z łatwością śledzone w odniesieniu do konkretnej maszyny wirtualnej lub wirtualnego dysku.
  Oprócz tradycyjnych wskaźników (opóźnienia, wykorzystanej przestrzeni i przepustowości) interfejs do zarządzania Tintri pokazuje również zużycie kluczowych zasobów, od których zależy wydajność (pojemność Flash, procesora i przepustowości dysku), zarówno dla całego systemu wirtualizacji jak i dla konkretnej maszyny wirtualnej.
  Tintri VMstore™ upraszcza rozwiązywanie problemów zarówno z wydajnością jak i planowaniem potrzebnej przestrzeni przez dostarczanie informacji na właściwym poziomie poszczególnych maszyn i dysków wirtualnych.

  System plików

  Standardowy system pamięci masowej jest tak zaprojektowany, aby wspierał operatora w zarządzaniu przestrzenią dyskową. Są to m.in.: monitorowanie pojemności i wydajności, kopie migawkowe, zarządzanie jakością usług (QoS), oraz replikacja na poziomie maszyn wirtualnych.
  Skupienie się wyłącznie na maszynach wirtualnych pozwala Tintri wyeliminować zbędne poziomy mapowania i niepotrzebne komplikacje, które występują w przypadku systemów magazynowych ogólnego przeznaczenia.
  Podejmowanie decyzji przekazywane jest na niższe poziomy systemu, dzięki czemu można osiągnąć znacznie wyższy poziom automatyzacji i optymalizacji niż jest to możliwe w systemach dyskowych ogólnego przeznaczenia
  Efektem tego jest elastyczna architektura ze znacznie łatwiejszym poziomem abstrakcji i2fa12bprostszymi interfejsami, co z kolei ułatwia dalszą automatyzację i optymalizację.

  Tintri4

  Dla przykładu, nie ma potrzeby podziału pamięci na wiele jednostek o różnych właściwościach – pamięć masowa każdej maszyny wirtualnej jest optymalizowana wedle jej indywidualnego modelu użycia zasobów.
  Tintri pozwala również zoptymalizować działanie urządzenia dla wyjątkowych warunków pracy.
  Zamiast przedstawiać system, który musi utrzymywać i zarządzać milionami plików, Tintri przedstawia system, który nadzwyczaj dobrze radzi sobie z obsługą setek (lub nawet tysięcy!) maszyn wirtualnych, ich monitoringiem, kopiami migawkowymi, opcjami jakości usług i replikacji dla każdej maszyny wirtualnej.
  Problemem jest zapewnienie odpowiedniego poziomu jakości usług (QoS) na każdym poziomie oprogramowania. Niektóre aspekty QoS najlepiej poruszać na poziomie zbliżonym do poziomu sprzętowego (np. współdzielonej pamięci Flash dla każdej maszyny wirtualnej). Inne najlepiej na poziomie klienta (IOPS dla maszyny wirtualnej). Jeszcze inne najlepiej na pośrednich szczeblach systemu.
  Podejście Tintri skupia się na maszynach wirtualnych i implementuje QoS dla każdej VM na najbardziej odpowiednim dla nich poziomie.
  Funkcje QoS macierzy Tintri, bardzo dobrze współpracują z QoS dostarczonym przez VMware. System plików „rozumie”, w jaki sposób hypervisor uzyskuje dostęp do każdego typu wirtualnych dysków, i odpowiednio optymalizuje alokację zasobów.

  MLC Flash

  Wielopoziomowa komórka (Multi-Level Cell – MLC) pamięci Flash jest kluczową technologią pozwalającą macierzy Tintri sprostać wymaganiom dla losowego dostępu wejścia/wyjścia zgromadzonych setek a nawet tysięcy maszyn wirtualnych na jednym urządzeniu.
  Jednakże dyski SSD (oparte na technologii MLC), posiadające doskonałą wydajność na poziomie losowego dostępu wejścia/wyjścia, mają kilka niedogodności, co sprawia, że nie można nimi bezpośrednio zastąpić tradycyjnych dysków magnetycznych. Aby wykorzystać w pełni potencjał tej technologii, trzeba pokonać wiele trudności natury technicznej.
  Najbardziej oczywistym wyzwaniem dla pamięci Flash jest sam koszt uzyskania żądanej pojemności. Pamięć MLC Flash jest dwa do czterech razy tańsza od pamięci SLC Flash, ale 20 razy droższa od dysków SATA. De-duplikacja w locie oraz kompresja są wysoce efektywne w wirtualnych środowiskach, gdzie wiele wirtualnych maszyn jest tworzonych przez klonowanie z2fa12bmaszyn już istniejących i oczywiście mają te same systemy operacyjne oraz zainstalowane te2fa12bsame aplikacje.
  Hybrydowy system plików w efektywny sposób zajmuje się nieaktywnymi maszynami wirtualnymi, jak również maszynami, którym przydzielono więcej przestrzeni dyskowej niż potrzebuje.
  Pamięć Flash w rozwiązaniu Tintri VMstore™ nie jest ani pamięcią podręczną w klasycznym rozumieniu tego słowa, ani oddzielną przypisaną przestrzenią dyskową.
  Zamiast tego, pamięć Flash jest inteligentnie przydzielana tam, gdzie jej wysoka wydajność odczytu zapewni największe korzyści.

  Innym kluczowym problemem w przypadku pamięci Flash jest zwielokrotnianie zapisu (write apmlification) i związane z tym skoki opóźnienia.
  Kontrolery Flash kasują dane w blokach znacznie większych niż standardowe zapotrzebowanie wejścia/wyjścia. Aby dopasować się do tego, większość urządzeń Flash utrzymuje znaczącą ilość metadanych do zarządzania przestrzenią dyskową.
  Często urządzenia Flash generują dodatkowy wewnętrzny ruch na poziomie wejścia/wyjścia, aby utrzymywać metadane z istniejących komórek. Ten problem, zwielokrotniania zapisu, może znacząco zmniejszyć wydajność. Aktualizacje metadanych wprowadzają dodatkowy narzut, co prowadzi do znaczących skoków opóźnienia. To powoduje, że operacje wejścia/wyjścia mogą trwać setki, a nawet tysiące razy dłużej niż zwykle.
  Tintri wykorzystuje opatentowana technologię, która eliminuje zarówno zwielokrotnienia zapisu jak i skoki opóźnienia.

  Systemy oparte na MLC mogą być podatne na problem związane z trwałością i niezawodnością, wynikające z stosowanej technologii Flash.
  Każda komórka MLC może zostać nadpisana tylko 5000 do 10 000 razy nim się zużyje.
  Macierz Tintri wykorzystuje szereg technologii włączając w to de-duplikację, kompresję, zaawansowane techniki usuwania danych, połączone z ciągłym monitorowaniem urządzeń Flash, w celu inteligentnego zarządzania trwałością MLC Flash.
  Wykorzystuje również zabezpieczenie typy RAID 6 dla dysków Flash, eliminując wpływ potencjalnych wad produkcyjnych tej nowej klasy urządzeń dyskowych.
  Tintri VMstore™ wykorzystuje zalety technologii MLC Flash, jednocześnie eliminując jej słabości, zapewniając niezwykle niezawodny i trwały system pamięci masowej.

    

  URZĄDZENIA

  Tintri VMstore™ T445

  Tintri5

  Urządzenie Tintri VMstore™ T445 jest pierwszym rozwiązaniem pamięci masowych przeznaczonym wyłącznie dla maszyn wirtualnych (VM).
  Tradycyjne, współdzielone rozwiązania pamięci masowych wymagają skomplikowanej konfiguracji, specjalistycznej wiedzy i są nieopłacalne do wdrażania w środowiskach wirtualnych.
  Dzięki Tintri VMstore™ T445 administratorzy maszyn wirtualnych otrzymują prostą i szybką przestrzeń magazynową i mogą skupić się na zarządzaniu wirtualnymi maszynami, a nie LUN’ami czy wolumenami.

  Tintri VMstore T445 - specyfikacja produktowa   TINTRI _445

    

  Więcej informacji o rozwiązaniach Tintri znajdą Państwo na stronach:

  Zycko – Autoryzowanego Dystrybutora http://pl.zycko.com/producenci/tintri/

  Producenta http://www.tintri.com